Gebruiksvoorwaarden voor de pagina

1. Beheer
De webpagina www.ptss-ervaring.nl staat onder particulier beheer. De contactgegevens van de auteur zijn onderaan deze pagina te vinden.

2. Gegevens 

  1. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.ptss-ervaring.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een (rechts)persoon.
  2. De auteur alsmede het bedrijf dat de webhosting van de website in handen heeft zorgen voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

3. Cookies

  1. De website www.ptss-ervaring.nl maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan www.ptss-ervaring.nl de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
  2. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.
  3. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

4. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij www.ptss-ervaring.nl. De contactgegevens staan vermeld onder aan deze pagina.

5. Disclaimer
De auteur van www.ptss-ervaring.nl is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

6. Medische disclaimer

Deze internetpagina wordt met de grootste zorg samengesteld door de auteur van deze pagina.
Het kan echter voorkomen dat informatie verouderd, onvolledig of incorrect is. Zo zijn er onderwerpen van medische aard, terwijl de auteur geen arts, psycholoog of medisch getraind personeel is, doch ervaringsdeskundig patiënt. Om die reden kan de auteur ook niet aansprakelijk gesteld worden voor medische- of andere schade die kan ontstaan door verkeerde interpretatie van de door de auteur geplaatste teksten. Ook de informatie die door gebruikers toegevoegd is aan het forum kunnen onjuistheden of onvolledigheden bevatten!
Het is de intentie van de auteur vooral het patiëntenperspectief van de onderwerpen in beeld te brengen. Het gaat de auteur om het ervaringsverhaal en waarmee deze en zijn directe omgeving te maken krijgt. Ervaringen van mensen zijn subjectief, leerzaam, maar wel subjectief.
Eventuele aanbevelingen, door de auteur gedaan, zijn dus steeds vrijblijvend. Raadpleeg te allen tijde uw arts, psychiater, psycholoog of andere behandelaar!

De Privacy Policy voor geregistreerde bezoekers:

1. Gegevens die door de geregistreerde bezoeker verstrekt worden
www.ptss-ervaring.nl kan de gegevens die door de geregistreerde bezoeker verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:\

  1. Het aanmaken van een account op naam van de bezoeker.
  2. Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
  3. Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etc., waarvan www.ptss-ervaring.nl denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.
  4. Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.

2. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de klant aan www.ptss-ervaring.nl zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven.

Er is slechts één uitzondering op deze regel: Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

3. Beveiliging
De gegevens die de bezoeker aan www.ptss-ervaring.nl verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

4. Aanpassing van gegevens
De geregistreerde bezoeker heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. www.ptss-ervaring.nl kan de geregistreerde bezoeker in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door www.ptss-ervaring.nl voorgeschreven wijze door te geven en in uitzonderlijke gevallen kan legitimatie worden verlangd.

5. Gegevens
Bij registratie bent u niet verplicht om uw eigen naam te gebruiken. Het email adres dient u echter wel te kunne bereiken, daar dit voor activatie van uw account nodig is.

6. De Privacy Policy voor geldt voor iedereen die de website bezoekt.

Wilt u in contact komen met de auteur van deze pagina, stuur dan een email naar info[[a]]ptss-ervaring.nl